SUMA'T-HI!


UNEIX-TE A NOSALTRES!

Utilitzem l'esport per formar a joves aventurers/es!

A l'Escola Esportiva oferim les nostres activitats a les AMPA de les escoles per així poder realitzar les activitats extraescolars de Trail Running al Medi Natural. A partir del curs 2021-22 incorporarem l'activitat de BTT. Totes les activitats les poden realitzar nens i nenes de P5 a 6è de Primària.  

 

L'Equip INNOVIT és un equip OUTDOOR per a tots els i les amants de l'esport i les activitats al Medi Natural. Gaudim de l'esport i la natura on vivim grans experiències al Medi Natural. També disposem de diferents grups d'entrenament pels més joves de casa.

We use sport to train young adventurers!

At the Sports School we offer our activities in the AMPAs of the schools so that we can carry out the extracurricular activities of Trail Running in the Natural Environment. From the 2021-22 academic year, we will incorporate the BTT activity. All activities can be done by boys and girls from P5 to 6th Primary.

 

The INNOVIT Team is an OUTDOOR team for all lovers of sports and activities in the Natural Environment. We enjoy sports and nature where we live great experiences in the Natural Environment. We also have different training groups for the youngest at home.


ESCOLA ESPORTIVA ENCLUSA

INNOVIT OUTDOOR TEAM


CAMPUS ESPORTIUS


ESCOLA ESPORTIVA ENCLUSA


EL NOSTRE EQUIP


ROGER TUNEU

DIRECTOR

DANIEL FREIRE

LA MÀ DRETA

GIL SOLÉ

TÈCNIC ESCOLES

ADRIÀ BOVÉ

TÈCNIC ESCOLES

BEÑAT OLANO

BECARI


SUPORT


FOLLOW US!


SEGUEIX-NOS!


® BRAND REGISTRED 

© COPYRIGHT - INNOVIT 2019 - 2021

hello@innovitsport.com

+34 649 18 71 48